વડાપ્રધાનના ૭૧માં જન્મદિવસે ‘ગરીબોની બેલી સરકાર’ અન્વયે ગુજરાત ભરમાં ૪૦૦ થી વધુ સ્થળોએ યોજાયા ગરીબ હિતકારી સેવા કાર્યક્રમો

વડાપ્રધાનના ૭૧માં જન્મદિવસે ‘ગરીબોની બેલી સરકાર’ અન્વયે ગુજરાત ભરમાં ૪૦૦...

Read More

વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના ૭૧મા જ્ન્મદિને ૭૧ હજાર વૃક્ષારોપણ કરાવતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ૭૧માં જન્મદિવસે અમદાવાદના લાલ...

Read More